Supervision

Erhvervskunder

Til erhvervskunder tilbyder jeg en række ydelser, der alle handler om at optimere organisationens fulde menneskelige potientiale

 

Supervision - den professionelle samtale

I en travl hverdag er det en god investering at skabe et rum, hvor du som enkeltperson - eller sammen med dit team - kan få tid til reflektion.

Et supervisionsforløb, der bliver gennemført med en professionel samtalepartner og proceskonsulent, giver denne mulighed. 
Målet  med et supervisionsforløb er netop at personalet reflekterer over og bearbejder holdninger og arbejdsgange og føler sig bedre rustet i det daglige arbejde ud fra konkrete ændringer og forbedringer. 

Supervision af personale sker som sagt enten i grupper eller enkeltvis som oftest på arbejdspladsen, som kan være en privat virksomhed, et bosted, et beskæftigelses- eller værested, en skole, en daginstitution eller en fritidsordning. Temaer kan f.eks. være implementering af ny viden og nye virkemidler, feedback på virksomhedens kultur eller institutionens pædagogiske stil, samarbejdet i gruppen eller ambulance-tjeneste.

Når et supervisionsforløb bliver etableret, holder vi et indledende møde, hvor medarbejdergruppen mødes med supervisor, og hvor der bliver lavet en gennemgang af kritiske punkter.

Ydermere vil supervisor før første supervisionstime have besøgt virksomheden eller institutionen for at danne sig et personligt indtryk af stedet.